Преображенська об'єднана територіальна громада
Запорізька область, Пологівський район

Декларування 2024

Дата: 19.01.2024 07:57
Кількість переглядів: 114

Фото без опису

Фото без опису Відділ інформаційної взаємодії

(061) 787-93-65

 

 

 

 

Актуальна податкова інформація

 

15 січня2024 року

 

 

Чи потрібно в зв’язку з введенням в дію марок акцизного податку нового зразка переклеювати марки акцизного податку на алкогольних напоях?

 

Відповідно до статті 11 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

У разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

При цьому, відповідно до пункту 226.9 статті 226  ПКУ вважаються такими, що немарковані сигарети, цигарки та сигарили, що вироблені після 1 січня 2021 року, в яких кількість одиниць у пачці (упаковці) не відповідає кількості одиниць, зазначеній на марках акцизного податку.

 

До якого податкового органу переселенцю із окупованої території подавати декларацію про доходи: за адресою податкового органу, який переміщено з окупованої території, чи за місцем його реєстрації, як переселенця?

 

Платник податків – внутрішньо переміщена особа, який подав до контролюючого органу за місцем фактичного проживання/перебування Заяву за ф. № 5ДР та пред’явив при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, Декларацію подає до цього контролюючого органу.

Однак, якщо такі дії не здійснено, то Декларація подається платником податку за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який переміщено з тимчасово окупованої території.

Згідно з пунктом 49.1 статті 49 ПКУ податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Пунктом 45.1 статті 45 ПКУ встановлено, що податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Податковою адресою платника податків – електронного резидента (е-резидента) визнається електронна адреса, зазначена такою особою у заяві про набуття статусу електронного резидента (е-резидента).

Відповідно до пункту 48.3 статті 48 ПКУ податкова декларація повинна містити такі обов’язкові реквізити, зокрема, про місце проживання платника податків.

Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 ПКУ. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають (пункт 49.8 статті 49 ПКУ).

Тобто, платник податків повинен зазначити в податковій декларації про майновий стан і доходи актуальні дані про адресу місця проживання, за якою здійснюється листування з платником. Крім того, за такою адресою контролюючим органом може бути надіслано (вручено) податкове повідомлення-рішення.

Згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення (перерахування) платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 № 60, повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, пені та перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або надміру зарахованих до відповідних бюджетів через єдиний рахунок, у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків Декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу), поданої до контролюючого органу за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.

Отже, законодавством України не передбачена подача платником податку Декларації, за результатами відповідного звітного податкового року, більше ніж за однією податковою адресою.

Крім того, повернення помилково та/або надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб здійснюється лише контролюючим органом, до якого подана така Декларація.

В зв’язку з тимчасовою окупацією внаслідок збройної агресії Російської Федерації території України функціональні обов’язки з обслуговування платників податків – переселенців з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, покладаються у межах компетенції на територіальні органи, які знаходяться на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» із змінами та доповненнями факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Така довідка видається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509.

У період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг (пункт 2 Порядку № 509).

Пунктом 70.7 статті 70 ПКУ передбачено, що фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, фізичні особи – платники податків зобов’язані інформувати контролюючі органи про зміну даних шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою № 5ДР.

При пред’явленні платником податків довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до Заяви за ф. № 5ДР вноситься інформація щодо адреси реєстрації місця проживання відповідно паспортного документа особи, та адреса фактичного місця проживання/перебування – відповідно інформації, зазначеної в такій довідці.

 

Чи обов’язкове заповнення поля «Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку» у реєстраційній заяві платника ПДВ?

 

Формою № 1-ПДВ «Реєстраційна заява платника податку на додану вартість» згідно з додатком 1 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233, передбачено, що у полях «Відомості про відповідальних осіб платника» вказується, зокрема прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та номер паспорта (серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) особи, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку.

При цьому підпунктом 2 пункту 2.2 розділу ІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, встановлено, що податковим номером платника податків є:

         ідентифікаційний код юридичної особи (резидента), відокремленого підрозділу юридичної особи (резидента чи нерезидента) в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

         обліковий номер, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою у пункті 2.3 розділу ІІ Порядку № 1588, платникам податків, визначеним у пункті 2.4 розділу ІІ Порядку № 1588;

         реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться за прізвищем, власним ім’ям, по батькові (за наявності), серією (за наявності) та номером діючого паспорта громадянина України у формі книжечки або номером діючого паспорта громадянина України у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру. До паспортів громадянина України з числа зазначених осіб вноситься відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

Тобто, у полях «Відомості про відповідальних осіб платника» Реєстраційної заяви може бути зазначено відомості лише про фізичну особу.

Згідно з пунктом 4 статті 8 розділу ІІІ Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог Закону № 996 обирає форми його організації:

         введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

         користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

         ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;

         самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.

Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб. Положення цього абзацу не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування.

Завдання та функціональні обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначаються Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, у полі «Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» Реєстраційної заяви передбачено необхідність вказувати відомості лише про відповідальну особу платника, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Такою особою відповідно до пункту 4 статті 8 розділу ІІІ Закону № 996 може бути головний бухгалтер, бухгалтер, керівник та власник підприємства.

Якщо ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах здійснює інша юридична або фізична особа, поле «Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» прокреслюється. У такому випадку до Реєстраційної заяви слід додати копію документу, який підтверджує зазначений факт.

 

Які обмеження встановлені при здійсненні безготівкових розрахунків?

 

Нормами постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 року № 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)» передбачено поступове запровадження обов’язку торговців забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги).

Так, 1 січня 2024 року вступає в дію підпункт 2 пункту 1 Постанови № 894, який розширює коло суб’єктів господарювання, що в обов’язковому порядку мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги):

         з 1 січня 2024 року – наявність POS-терміналів стає обов’язковою у населених пунктах з чисельністю від 5 до 25 тисяч осіб;

         з 1 січня 2025 року – POS-термінали знадобляться у населених пунктах з населенням менш менше ніж 5 тисяч осіб.

Водночас, запровадження обов’язку відповідно до кількості населення не стосується торговців – фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку першої групи та торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції, які повинні будуть встановити POS-термінали з 1 січня 2026 року, незалежно від кількості населення.

Разом з тим, відповідно до статті 38 Закону України від 30 червня 2021 року № 1591-IX «Про платіжні послуги» торговцям забороняється:

         у будь-який спосіб обмежувати право держателя електронного платіжного засобу обирати для здійснення розрахунків будь-який електронний платіжний засіб платіжних систем відповідно до абзацу першого частини двадцять восьмої статті 38 Закону № 1591;

         встановлювати будь-яку додаткову (супровідну) плату під час здійснення оплати за продані ними товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв, у тому числі плату за використання певного електронного платіжного засобу, платіжного застосунку або платіжного пристрою;

         встановлювати різні ціни на ті самі товари чи послуги у разі здійснення розрахунку за них у безготівковій формі порівняно з розрахунком готівковими коштами.

При цьому, торговці мають право заохочувати покупця до використання певного електронного платіжного засобу для здійснення розрахунків.

 

З першого січня діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи

 

З 01.01.2024 року вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи, у зв’язку із набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 28.08.2023 №467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Мінюсті 18 жовтня 2023 року за №1817/40873. 

У новій формі декларації виокремлено податкові зобов’язання по податку на доходи фізичних осіб при визначенні мінімального податкового зобов’язання фізичними особами-підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Звертаємо увагу, що сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами-підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) здійснюється за кодом бюджетної класифікації «11010500 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

Крім того, змінився порядок розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку за витратами, понесеними відповідно до пункту 166.3 статті 166 розділу IV Податкового кодексу України, крім витрат, зазначених у підпункті 166.3.10 пункту 166.3 статті 166 розділу IV ПКУ (додаток Ф3 до декларації). 

 

 

 

Військовий збір: за рік запоріжці сплатили майже 743 мільйони гривень

 

Минулого року запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 742 мільйони 700 тисяч гривень військового збору. Як повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Іван Саранцев, у грудні на підтримку Збройних Сил України запоріжці сплатили понад 93 мільйони гривень.

Нагадаємо, 30 січня – останній день сплати за грудень 2023 року військового збору від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

– процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

– процентів на вклади члена кредитної спілки.

Також цього дня спливає термін сплати військового збору за грудень 2023 року податковим агентом, уразі якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується (не надається) платнику податку.

Платниками військового збору є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Ставка платежу становить 1,5 відсотка від суми доходів, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

 

Запорізькі роботодавці сплатили понад десять мільярдів гривень єдиного внеску

 

За 2023 рік запорізькі платники перерахували до пенсійного та соціальних фондів 10 мільярдів 379 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Як зазначив в.о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Іван Саранцев, у грудні на соціальні видатки запоріжці спрямували 1 мільярд 50,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, 19 січня – останній день сплати єдиного внеску фізичними особами-підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, за четвертий квартал 2023 року. А для гірничих підприємств гранична дата сплати єдиного внеску за найманих працівників за грудень 2023 року спливає 29 січня.

Також зазначимо, з 1 січня мінімальний розмір єдиного внеску складає 1562 гривні, максимальний – 23430 гривень, а з 1 квітня, відповідно, 1760 гривень та 26400 гривень.

 

Запорізький бізнес сплатив до держбюджету понад 2,5 мільярда гривень ПДВ

 

Упродовж минулого року запорізькі суб'єкти господарювання спрямували до державного бюджету 2 мільярди 568 мільйонів гривень податку на додану вартість.

Як повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Іван Саранцев, у грудні від запорізьких компаній і підприємців держбюджет отримав 284 мільйони гривень ПДВ.

Нагадаємо, 22 січня – останній день подання податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2023 року. А граничний термін сплати ПДВ за грудень 2023 року – 30 січня.

Про особливості адміністрування, сплати і подаяння звітності з податку на додану вартість читайте у рубриці "Онлайн-навчання" на вебпорталі податкової служби: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/podatok-na-dodanu-vartist/yuridichni-osobi/.

З питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН звертайтеся за номерами "гарячих ліній": https://tax.gov.ua/others/kontakti/perelik-garyachih-liniy.

 

За забруднення довкілля запорізькі підприємства сплатили 316 мільйонів гривень

 

У 2023 році запорізькі підприємства сплатили до бюджетів усіх рівнів 316 мільйонів 300 тисяч гривень екологічного податку.

Як зазначив в.о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Іван Саранцев, до державного бюджету надійшло 269 мільйонів 200 тисяч гривень, до місцевих скарбниць перераховано понад 47 мільйонів гривень.

У грудні за забруднення навколишнього середовища суб'єкти господарювання регіону спрямували більше одного мільйона гривень.

Нагадаємо, екологічний податок сплачується за обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, скидаються безпосередньо у водні об'єкти, за розміщення відходів, а також за радіоактивні відходи, що утворюються внаслідок діяльності або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк та за обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

Детально про підстави не нараховувати та не сплачувати екологічний податок у 2022 та 2023 роках читайте за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/ekologichniy-podatok/stroki-ta-osoblivosti-splati/693440.html.

 

Запорізькі імпортери підакцизних товарів сплатили до бюджету понад сто мільйонів гривень

 

За минулий рік підприємства Запорізького регіону сплатили до державного бюджету 101 мільйон 200 тисяч гривень акцизного податку з ввезеної на територію України підакцизної продукції.

Як повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Іван Саранцев, упродовж грудня компанії регіону перерахували до держбюджету 9 мільйонів 400 тисяч гривень акцизного податку.

Нагадаємо, 22 січня – останній день подання декларації акцизного податку за грудень 2023 року. А граничний термін сплати акцизного податку за грудень минулого року – 30 січня.

Також зазначимо, для виробників та імпортерів підакцизних товарів на вебпорталі податкової служби функціонує розділ, в якому актуалізовано інформацію про максимальні роздрібні ціни на підакцизну продукцію: https://tax.gov.ua/cigars.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь