Преображенська об'єднана територіальна громада
Запорізька область, Пологівський район

Проект рішення від 29.05.2017 № 11"Про затвердження проекту рішення «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Преображенської сільської ради»

Дата: 01.06.2017 13:10
Кількість переглядів: 1129

УКРАЇНА

ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьомого скликання

Дев’ятнадцята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

29 травня 2017 року                                                                                            № 11

 

Про затвердження проекту рішення «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Преображенської сільської ради»

 

Відповідно до Кодексів України, Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, Преображенська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проект рішення «Про затвердження проекту рішення «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Преображенської сільської ради» (додаються)

 

2. Розробнику проекту рішення провести необхідні заходи з прийняття регуляторного акту відповідно до чинного законодавства.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, регулювання земельних ресурсів, раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     В.А.Сідун

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акта - проекту рішення Преображенської сільської ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Преображенської сільської ради»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308 у зв'язку з реалізацією проекту рішення Преображенської сільської ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Преображенської сільської ради».

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта.

У Преображенській сільській раді відсутні нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері поводження з тваринами. Відсутність дієвих механізмів регулювання призводить до збільшення популяції безпритульних тварин, розповсюдження інфекційних захворювання, виникнення загрози для життя та здоров’я людини. Стаття 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» покладає на органами місцевого самоврядування затвердження правил утримання домашніх тварин.

            2. Мета державного регулювання:

            - врегулювання відносин, що виникають у зв'язку з наявністю домашніх тварин у населених пунктах Преображенській сільській раді, в тому числі безпритульних;

            - забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері поводження з тваринами;

            - посилення відповідальності власників тварин за їх утримання.

            3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 1: Підтримання проекту рішення Преображенської сільської ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Преображенської сільської ради» врегулює відносини у сфері поводження, утримання домашніх тварин на території міста, забезпечить безпеку мешканців міста, запобігне жорстокому поводженню з тваринами.

Альтернатива 2. Не підтримання вказаного проекту призведе до відсутності регулювання відносини у сфері поводження, утримання тварин у населених пунктах Преображенській сільській раді, не забезпечить безпеку мешканців населених пунктів, спричинить невиконання встановлених законом обов'язків сільської ради щодо прийняття правил утримання домашніх тварин на відповідній території.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне застосувати альтернативу 1.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для вирішення проблеми.

Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати:

- проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців населених пунктів Преображенській сільській раді та підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог та рекомендацій належного утримання домашніх тварин;

- запровадження в майбутньому механізму обліку, реєстрації та щеплення домашніх тварин, що сприятиме встановленню дійсної кількості собак та створенню безпечних умов для життєдіяльності мешканців;

- здійснення контролю за дотриманням власниками тварин нормативно-правових актів у цій сфері та притягнення винних осіб до відповідальності.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.

Досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, у разі прийняття відповідного рішення здійснюється шляхом дотримання фізичними та юридичними особами, що здійснюють утримання домашніх тварин, вимог нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм, правил, що пропонується затвердити відповідним рішенням сільської ради;

6. Очікувані результати прийняття рішення:

- захист домашніх тварин, у тому числі безпритульних, від страждань, зумовлених об'єктивними факторами їх існування в умовах населених пунктів та жорстокого поводження з боку фізичних і юридичних осіб;

            - врегулювання відносин між власниками тварин та органами місцевого самоврядування;

            - забезпечення безпеки мешканців сільської ради, покращання санітарно-епідемічного стану населених пунктів сільської ради;

            - посилення відповідальності власників домашніх тварин щодо їх утримання;

            - виховання гуманного ставлення до домашніх тварин.

            Опис очікуваних вигод і витрат для сфер інтересів сільської ради, громадян та суб’єктів господарювання наведений у таблиці:

 

Сфера впливу

Вигоди           

 

Витрати

 

Територія Преображенської сільської ради

- забезпечення безпеки життя та здоров'я людей;

- виховання гуманного ставлення до домашніх тварин;

- покращання санітарно-епідемічного стану населених пунктів Преображенської сільської ради

оплата послуг з обстеження та лікування тварин, що є у власності громадян, витрати на їх харчування, створення належних умов перебування

 

Органи місцевого самоврядування

 

- посилення відповідальності власників собак щодо їх утримання;

- захист тварин від жорстокого поводження з ними;

- надходження до місцевого бюджету у вигляді адміністративних штрафів за порушення Правил утримання домашніх тварин.

відсутні

 

Суб’єкти господарювання

- врегулювання відносин щодо утримання собак;

- можливість здійснення діяльності, пов'язаної із захистом домашніх тварин.

оплата послуг з обстеження та лікування тварин, що є у власності юридичних осіб, витрати на їх харчування, створення належних умов перебування

 

7.Термін дії запропонованого регуляторного акта визначається на довгостроковий період. У разі прийняття нових нормативних актів або за підсумками його результативності, вноситимуться зміни. Запропоноване рішення набере силу з дня його офіційного оприлюднення.

8. Визначення показників результативності рішення.

З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта визначено наступний показник результативності - кількість:

            - щеплених і стерилізованих собак;

            - кількість звернень з приводу відносин у сфері утримання домашніх тварин;

            - кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності;

            - зареєстрованих випадків укусів собаками людей.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості скарг мешканців про напад безпритульних тварин, регулювання кількості безпритульних тварин.

Базове відстеження результативності буде здійснено через шість місяців після набрання чинності даного регуляторного акта.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

У разі виявлення неврегульованих та проблематичних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

Начальник відділу

з питань земельних ресурсів

та природокористування                                                                           Бєлов В.І.

 

Додаток

до рішення сесії

Преображенської сільської ради

          № 11 від 29 травня 2017 року

 

 

Правила

утримання домашніх тварин на території  Преображенської сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила поводження та утримання домашніх тварин на території Преображенської сільської ради (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження і утримання тварин на території Преображенської сільської ради, забезпечення сприятливих умов безпечного спільного проживання людини і тварин, укріплення моральності й гуманності суспільства, захисту та запобігання стражданням і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захисту їх природних прав, забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, інших прав та законних інтересів громадян щодо поводження із тваринами, покращення екологічного, санітарно-ветеринарного та епідеміологічного стану на території Преображенської сільської ради.

Правила – є нормативно-правовим актом, яким установлюються вимоги до утримання домашніх тварин на території Преображенської сільської ради.

1.2. Дія цих Правил поширюються на поводження, утримання, розведення та регулювання чисельності тварин юридичними особами, незалежно від форм власності та фізичними особами на території Преображенської сільської ради. Вимоги цих Правил поширюються також на осіб, яким ці тварини належать на інших підставах, що не суперечать діючому законодавству України.

1.3. Правовою основою Правил є Закони України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”, “Про місцеве самоврядування України”, “Про тваринний світ”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про ветеринарну медицину”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб” та Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 2 червня 2009 року № 264 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах" та інших нормативно-правових актів.

1.4. Правила базуються на наступних принципах:

- гуманного ставлення до тварин;

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням тварин;

- обов'язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у селі;

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин на території селищної ради.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

ідентифікація домашніх тварин т біркування, чіпування, таврування тварин тошо. з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

місце або зона для вигулу тварин - територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог Правил:

навчально - дресирувальннй майданчик для собак - це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, призначена для дресирування собак;

екскременти - відходи життєдіяльності тварини;

потенційно небезпечні собаки - собаки, які належать до порід собак, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Перелік таких порід наведено у Додатку 1. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

собаки, шо визнані небезпечними - собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України.

адаптованість собаки в умовах населеного пункту - перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє "визначити стан нервової системи собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню до його власника й оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою - визначається шляхом тестування за встановленою програмою;

бездоглядні тварини - домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив'язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях;

вигул собак - тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

відчуження тварини - передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам у спосіб, що не заборонений чинним законодавством;

власник собаки чи кота - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

домашні собаки та коти - тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об'єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи;

куточок живої природи - складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, на які є відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;

поводир незрячого (тварина супроводу) - собака, який використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів 1 або II групи, позбавлених зору або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, осіб, які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленого собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах із підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів. Після закінчення навчання (підготовки), тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву "Собака-поводир сліпого") передається особі, позбавленій зору; ,

пункт тимчасового утримання тварин (пункт перетримки) - спеціально обладнані приміщення (території") для тимчасового утримання вилучених або іншим способом відчужених тварин, а також знайдених або виловлених бездоглядних тварин;

службові тварини - тварини, використовувані в пошукових, сторожових, патрульно-постових, захисно-вартових, пошуково-рятувальних і інших службових цілях;

спровокована агресія-агресивна поведінка тварини викликана навмисними діями;

тимчасова ізоляція (карантинування) тварин - тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов'язаних з їхнім подальшим утриманням;

шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини - шкода, яка призвела до погіршення стану фізичного або психічного здоров'я людини, ушкодження майна, якщо існує причинно-наслідковий Зв'язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою;

біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

домашні тварини - корови, бики, коні, жеребці, птиця, собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні,  що,  як  правило,  не  мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

притулки для тварин - спеціально призначені та облаштовані місця для утримання безпритульних тварин.

утримання в домашніх умовах - обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;

 

3. ОБОВЯЗКИ ТА ПРАВА ВЛАСНИКІВ

ДОМАШНІХ ТА ІНШИХ ТВАРИН

 

3.1. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані:

- дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів, ветеринарних та санітарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам;

- забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються домашні тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;

- забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- реєструвати тварин віком від двох місяців і старше. При реєстрації домашніх тварин їхнім власникам видаються реєстраційні номерні житони та роз'яснюються правила їх утримання;

- зареєструвати новопридбаних тварин протягом п’яти днів від дати їх придбання;

- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з неї лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території;

- утримувати на прив’язі домашніх собак та собак власників, які бродять без прив’язу на територіях і створюють загрозу безпеці людей та знищують фауну;

- забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), поводка, що необхідні для здіснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

- не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;

- прибирати екскременти за своїми тваринами;

- у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за можливістю у власність до іншої особи або застосовувати методи евтаназії;

- у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх тварин;

- здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов'язковим забезпеченням безпеки людей;

- негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляду;

- регулювати приплід  тварин, у тому числі шляхом стерилізації; 

- в особистих господарствах жителів населених пунктів Преображенської сільської ради (далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці, і для забезпечення в селі відповідної санітарної культури, очищення прибирання вулиць, збереження інших зелених насаджень, впорядкування пам’ятних місць, місць масового відпочинку людей, власники тварин (корів, коней, жеребців, птиці, а також собак і котів зобов’язані дотримуватись правил:

- заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та догляду;

- випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього місцях-громадських, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, інших дозволених місцях випасання тварин має проводитись під доглядом власників;

- не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, в парках села, в місцях, облаштованих для відпочинку людей, нищення та забруднення худобою вулиць, пошкодження зелених насаджень. Не проводити випасання  худоби в недозволених і не відведених  для  цього місцях;

- буйних з проявами агресивності до людей, особливо дітей, тварин (биків), жеребців, інших) утримувати тільки на стійлі;

- власники зобов’язані дбати щодо безпеки належних їм тварин від захворювання інфекційними  хворобами і найперше хворобами, небезпечними  для здоров’я людей. У відповідності з ветеринарно-санітарними вимогами власники мають періодично піддавати власних тварин ветеринарно-діагностичним та клінічним обстеженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам;

- У разі захворювання, або загибелі тварин, птиці, власник зобов’язаний негайно повідомити про це працівників установи державної ветеринарної медицини до зони обслуговування якої належать населені пункти Преображенської сільської ради (Оріхівську районну державну лікарню ветеринарної медицини), неухильно виконувати  усні або письмові вказівки ветеринарного спеціаліста щодо організації проведення лікування, вимушеного забою чи утилізації трупа тварин, птиці з поверхні землі;

- За порушення правил утримання тварин, птиці, собак і котів, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного пункту  власники тварин притягуються  до адміністративної відповідальності відповідно до КУпАП.          

3.2. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:

- супроводженої домашньої тварини, оточуючих  людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди; 

- дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних засобів, шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

         При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду. Супроводжувати  тварину може особа, яка досягла  14-річного віку.

         3.3. Власники тварин мають право:

         3.3.1. Утримувати:3.3.1.1 домашніх тварин:

- на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території;

- для юридичних осіб за умови наявності погодження зі службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі, з дослідною метою - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

- без поводків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;

- з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив'язі;

- навчати тварин без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визначеними навчальними программами та вигулювати їх на пустирях  або зонах для вигулу, спеціально відведених для цієї мети.

3.3.2. Власникам домашніх тварин забороняється:

-  утримувати незареєстрованих  домашніх тварин (собак і котів);

- утримувати домашніх тварин в місцях загального користування;

- продавати домашніх тварин у невизначених спеціально для цього місцях;

- у стані алкогольного сп'яніння  вигулювати  домашніх тварин;

- вигулювати собак без повідків і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;

- приводити домашніх тварин (окрім тих,  які  використовуються для здійснення  супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів  (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;

- доручати вигул домашніх тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

- розводити тварин з уродженими патологіями, що спричиняють їм страждання, та  зі спадково закріпленою агресивністю;

- жорстоко поводитися з ними, залишати  бездоглядними  або знищувати їх;

- наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування  до виконання будь-яких вимог;

- використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;

- проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно тварини;

- вирощувати  тварин (собак, котів) з метою отримання  їх м'яса і шкірок;

- викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття; 

- навчати собак атакувати  людину  в життєво важливі органи;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження

 

4. ЗНАХОДЖЕННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

ПОЗА МЕЖАМИ ЇХ ПОСТІЙНОГО УТРИМАННЯ

 

4.1. Власники домашніх тварин та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (супроводжувальні особи) зобов’язані супроводжувати домашніх тварин поза межами її постійного утримання.

4.2. Забороняється супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

4.3. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:

- супроводжуваної тварини;

- оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;

- дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

4.4. Забороняється супровід потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 16 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.

4.5. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір'я, організацій, підприємств тощо лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов'язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

4.6. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов'язана:

- здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;

- прибирати екскременти за своїми тваринами в місцях загального користування;

- навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.

Власники собаки, яку визнано небезпечною, не мають права вигулювати цих собак без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин.

4.7. Не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків.

4.8. Забороняється залишати тварин бездоглядними. Бездоглядні тварини підлягають вилову.

 

5. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ

 

5.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно в обов'язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

5.2. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

5.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини.

5.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

 

6. ТРАНСПОРТУВАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

 

6.1. Транспортування домашніх тварин (дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак у намордниках за наявності повідків та котів з пред'явленням відповідних документів на них про реєстрацію) у громадському транспорті дозволяється:

- при відсутності знаку заборони при вході;

- на задній площадці транспортного засобу;

- при наявності індивідуального номерного знаку (жетону);

- для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров'я;

- за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.

6.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов.

6.3. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров'я.

 

7. УМОВИ ПРОДАЖУ ДОМАШНІХ ТВАРИН

 

7.1. Продаж домашніх тварин повинен здійснюватися у спеціально відведених місцях, що відповідають ветеринарно-санітарним вимогам.

7.2. У місцях продажу тварин повинні бути створені фізіологічні умови, що відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція; оздоблювальні матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція.

7.3. Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб.

7.4. Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально для цього місцях

 

8. ДІЇ ПОВЯЗАНІ З ПОХОВАННЯМ

АБО УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ ДОМАШНІХ ТВАРИН

 

8.1. Власники загиблих домашніх тварини повинні у 10-денний термін письмово проінформувати про факт та причину смерті тварини. Письмове повідомлення направляється в заклад, який здійснив реєстрацію домашньої тварини.

8.2. Не дозволяється викидати трупи тварин в контейнери для збору сміття.

8.3. Відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням трупів тварин, їх похованням або утилізацією проводиться за рахунок власника домашньої тварини. поховання або утилізацію трупа тварини на Державному підприємстві «

9. ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ДОМАШНЬОЇ ХУДОБИ

 

9.1. Власники домашньої худоби зобов'язані:

- утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

- систематично проводити заходи боротьби з мухами та гризунами;

- негайно повідомляти  ветеринарну службу про кожен випадок захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;

- завозити на територію сільської ради сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

- проводити забій худоби на організованих забійних пунктах або власному подвірні, яке належать громадянам з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою, при цьому продукти тваринництва використовуються тільки для особистих потреб.

9.2. Власникам домашньої худоби забороняється випасати худобу, або випускати без догляду на вулицяха

 

10. КОНТРОЛЬ

 

10.1. Контроль за додержанням цих Правил на території сел Преображенської сільської ради в межах своїх повноважень здійснюється виконавчим комітетом Преображенської сільської ради, органами внутрішніх справ,  Головного управління  Держсанепідслужби у Запорізькій області, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області, управлінням ветеринарної медицини у Оріхівському районі,  УТМР у Оріхівському районі та іншими юридичними особами згідно з повноваженнями і чинним законодавством.

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ

 

11.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Преображенської  сільської ради у відповідності до чинного законодавства.

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

 

12.1. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

12.2. За порушення цих Правил громадяни чи посадові особи несуть у встановленому порядку адміністративну, дисциплінарну, цивільну чи кримінальну відповідальність.

 

13. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ АКТІВ НА ОСНОВІ ЯКИХ ДІЮТЬ ПРАВИЛА

 

13.1. Правила розроблені у відповідності до Конституції України, Кодексу України Про адміністративні правопорушення, Законів України, а саме:

- «Про благоустрій населених пунктів»;

- «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- «Про захист тварин від жорстокого поводження»,

- «Про тваринний світ»,

-«Про охорону навколишнього природного середовища»,

- «Про ветеринарну медицину»,

- «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

- «Про захист населення від інфекційних хвороб», інші нормативно-правові акти та нормативні документи.

 

 

 

Секретар ради                                                                                 Н.І. Осіпова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь